PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

Trwałość i zachowanie walorów odzieży zależy w dużej mierze od przestrzegania zasad użytkowania.

Odzież z tkaniny:

 • prać ręcznie do 30 stopni przy użyciu środków do prania ręcznego
 • w przypadku oddania odzieży do pralni tylko i wyłącznie pranie wodne
 • co jakiś czas nanosić środki impregnujące

Odzież skórzana:

 • oczyszczać lekko zwilżoną gąbką lub ściereczką unikając przemoczenia skóry, bez użycia nieodpowiednich detergentów
 • co jakiś czas nanosić środki impregnujące, nadmiar usunąć przez polerowanie

Zabrania się:

 1. Prania i czyszczenia odzieży w wodzie ( dot. odzieży skórzanej ) i używania nieodpowiednich detergentów
 2. Użytkowania odzieży przemoczonej
 3. Suszenia w pobliżu źródła ciepła lub wystawiania na długotrwałe działanie promieni słonecznych
 4. Używania na podłożach o dużym współczynniku tarcia np. asfalt, beton
 5. Narażania odzieży na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie substancji lub czynników, których Retbike nie mógł przewidzieć dla danego typu odzieży np. ekstremalne warunki, rozpuszczalniki, substancje ropopochodne, żrące itp.
 6. Użytkowania odzieży nieodpowiednio dobranej do masy ciała
 7. Wykorzystywania ubrania niezgodnie z jego przeznaczeniem

 

Odzież oferowana przez Retbike jest przeznaczona do użytkowania na pojazdach typu: motocykle, quady, skutery.

PRANIE ODZIEŻY W PRALCE UNIEMOŻLIWIA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKLAMACJI