Reklamacje i Zwroty

Reklamacje

Wszystkie reklamacje rozpatrywane na podstawie przesłanego formularza reklamacji oraz dołączonego dowodu zakupu. Formularz reklamacji należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do reklamowanego towaru. Bez wypełnionego formularza reklamacje nie będą rozpatrywane. Do formularza należy dołączyć kopię dowodu zakupu – PARAGONU/FAKTURY.

Bardzo ważne jest, aby na formularzu był zapisany numer telefonu lub / i adres e-mail osoby składającej reklamację.

Prosimy, aby odzież oddawana do naprawy była czysta (wyprana).

Reklamacje prosimy wysyłać na adres:
Retbike Poland Sp.z o.o.
ul. KOLEJOWA 117 A
05-092 Łomianki
tel: 601 449 788

Formularz reklamacji: DOC | PDF

 

Wymiana

Wszystkie wymiany towarów realizowane są na podstawie przesłanego formularza wymiany oraz dołączonego dowodu zakupu. Formularz wymiany należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do odsyłanego towaru. Bez wypełnionego formularza wymiana nie może zostać zrealizowana. Do formularza należy dołączyć kopię dowodu zakupu – PARAGONU/FAKTURY.

Bardzo ważne jest, aby na formularzu był zapisany numer telefonu lub / i adres e-mail osoby wnioskującej o wymianę.

Towar podlegający wymianie prosimy wysyłać na adres:
Retbike Poland Sp.z o.o.
ul. KOLEJOWA 117 A
05-092 Łomianki
tel: 601 449 788

Formularz wymiany towaru: DOC | PDF

 

Zwroty

Wszystkie zwroty towarów realizowane są na podstawie przesłanego formularza zwrotu oraz dołączonego dowodu zakupu. Formularz zwrotu należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do odsyłanego towaru. Bez wypełnionego formularza wymiana nie może zostać zrealizowana. Do formularza należy dołączyć oryginał dowodu zakupu – PARAGONU/FAKTURY.

Bardzo ważne jest, aby na formularzu był zapisany numer telefonu lub / i adres e-mail osoby wnioskującej o zwrot.

Zwracany towar prosimy wysyłać na adres:
Retbike Poland Sp.z o.o.
ul. KOLEJOWA 117 A
05-092 Łomianki
tel: 601 449 788

Formularz zwrotu towaru: DOC | PDF